Maaionderhoud watergangen Waterschap Brabantse Delta

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta voeren wij het maaionderhoud watergangen in het gebied Vierlingh en Turfdal uit.

Het werk betreft het 1 tot 3 maal uitmaaien van de Waterschapswatergangen. Vanaf juni wordt gestart met de eerste maaiperiode en tot november zullen de diverse watergangen gemaaid worden. De watergangen worden gemaaid middels een tracktor met klepelmaaier/traktor met maaikorf of een mobiele kraan met maaikorf. Daar waar voorgeschreven wordt het vrijkomende materiaal verzameld en afgevoerd. Ook het handmatig maaien en bijmaaien van kunstwerken wordt uitgevoerd.  

 

Bekijk alle projecten