Natuurherstel Project Helvex

In opdracht van Natuurmonumenten en onder toezicht van bureau Stad & Groen voeren wij het project Natuurherstel “Life Helvex” uit. Het project omvat een grootschalige herinrichting van het landschap in natuurgebied Groote Meer bij Ossendrecht en ondergaat de komende tijd een metamorfose. De vennen Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven worden als een parelsnoer met elkaar verbonden.

Het project omvat een grootschalige bosverwijdering en zal gezien de geschiedenis eerst onderzocht worden op explosieven.

Nadat het gebied is vrijgegeven en veilig is verklaard, zal het afgeplagd worden zodat de oorspronkelijke vennen weer terug in beeld komen. De vrijkomende grondstromen zullen door ons toegepast worden in andere projecten. Het vrijkomende groen wordt duurzaam toegepast als biomassa.

Bekijk alle projecten