Nieuwbouw DC Primark Roosendaal

In de bouwvak van 2015 zijn wij gestart met het project nieuwbouw DC Primark te Roosendaal.

In opdracht van Sprangers Bouwbedrijf verzorgen wij het grondwerk voor de nieuwbouw en de civiele inrichting van het buitenterrein. Het gebouw heeft een afmeting van maar liefst 7 hectare aangesloten en is 20 meter hoog.

 

De nieuwbouw bestaat voornamelijk uit drie zones te noemen APR1, APR2 en GOH.

Gezamenlijk hebben deze zones een oppervlakte van ca. 5,5 ha. Het vloerveld van de nieuwbouw ligt ruim boven de bestaande maaiveld hoogte. Vandaar dat  als eerste gestart is met het ophogen van het vloerveld. Hiervoor wordt de uit het buitenterrein ontgraven grond gebruikt (±30.000m3) en omdat dit onvoldoende is voor het totale vloerveld wordt er ook nog  extra grond aangevoerd.(± 25.000m3)

In beginsel wordt het vloerveld opgehoogd tot onderzijde funderingsbalken en poeren, zodat de heier kan starten met het aanbrengen van de palen voor de funderingsbalken en poeren. Tussen de funderingsbalken en de poeren worden alvast terpen gemaakt waarop de toekomstige puinverharding wordt aangebracht. Zodra de palen, funderingsbalken en poeren geplaatst zijn, wordt direct gestart met het aanvullen van de zones tussen de terpen zodat het volledige vloerveld op hoogte komt te liggen.

Over het volledige vloerveld wordt de puinverharding aangebracht (± 70.000 ton) zodat gestart kan worden met het aanbrengen van de vloerveld palen.  

 

Omdat voor het ophogen van het vloerveld grond uit het cunet en het terrein nodig is wordt gelijktijdig gestart met het ontgraven van het cunet en de diverse wadi’s. Van het volledige terrein is een 3d-model gemaakt zodat de graafmachines middels GPS het cunet direct op diepte kunnen ontgraven evenals de wadi’s. In het cunet wordt na ontgraven als eerste een zandpakket van 50 cm dik aangebracht waarop vervolgens  een 30 cm dik puinpakket wordt aangebracht. In het terrein wordt vervolgens de riolering aangebracht in het terrein worden buizen van PVC 125 mm tot betonbuizen 1000 mm aangebracht. Alles voor de waterhuishouding van het gebouw en terrein. In totaal wordt er ca. 1500 m1 riolering aangebracht inclusief putten, kolken en goten.  

 

Inmiddels begint de bouw al de hoogte in te gaan en zodra de daken gesloten zijn, wordt gestart met het gereed leggen van het vloerveld voor de stort van de betonvloer. Hiervoor met fijne puin  het vloerveld fijn geprofileerd en worden de paalkoppen van de vloerveld palen schoongemaakt zodat de betonvloer gestort kan worden.  gelijkmatig worden de zones APR1, APR2 eb GOH gereed gemaakt voor de stort.

 

Ook het buitenterrein wordt verder vormgegeven. Nu de riolering in het terrein is aangebracht wordt gestart met de diverse verhardingen. Als eerste wordt gestart met de betonverhardingen: ca. 2,5 ha van het terrein zal bestaan uit een ongewapenden betonverharding van 20 cm dik.

 

Naast de betonverharding worden er ook nog bijna 1,5 ha asfalt, betonstraatstenen en tegels aangebracht. Als kantopsluitingen worden langs de betonverharding een combinatie van havenbanden en trottoirbanden aangebracht. Op het parkeerterrein worden trottoirbanden en opsluitbanden gebruikt.

De afwatering op het parkeerterrein wordt niet middels kolken verzorgt: hier is gekozen voor een filtersysteem namelijk een drainkoffer van lava met daarop een permeoblok.

Dit permeoblok is een vierkant blokelement met een holle ruimte. Het blok is gemaakt van een poreus materiaal zodat water door het blok via de drainkoffer kan infiltreren in de ondergrond. Bij hevige waterval zorgt de drain in de drainkoffer en de holle ruimte in het permeoblok voor de afvoer van eventueel overtollig  water.

 

Als afwerking zullen de wadi’s ingezaaid worden even als de diverse groenstroken. Ook zullen er nog enkele bomen en hagen op het terrein geplant gaan worden.     

     

 

         

Bekijk alle projecten