Nieuwe inrichting Betacalput Suiker Unie

Gezamenlijk met Suiker Unie Dinteloord is door Bartels het ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting van de Betacalput. De bestaande put wordt omgebouwd tot een centrale put met op de kop twee betonnen bassins waarin een mixerconstructie komt te hangen die zorgt voor de juiste verhouding van de betacal.

In het voortraject is door Bartels meegedacht over de indeling en inrichting van de bassins om zo voldoende inhoud te krijgen. Gezamenlijk is uiteindelijk tot een definitief ontwerp gekomen. Wat vervolgens buiten in het werk gemaakt gaat worden.

Inmiddels is in maart 2016 gestart met het aanbrengen van een voorbelasting van zand t.b.v. de twee bassins. In de ondergrond voor deze bassins is een drain aangebracht waarmee het water onder de putten onttrokken wordt.

Na en periode van ca. 5 a 6 weken is gestart met het ontgraven van de twee bassins en het gereed maken van de putbodem voor het storten van de betonvloer. In de bodem van de put is een splitlaag aangebracht en zijn per bassin nog een 3 tal balken uitgegraven. Ook in de centrale put is begonnen met de inrit in de put en de twee transportbanen in de put. Hiervoor zijn de cunets ontgraven en is een fundering van zand en split aangebracht.

Wanneer de beton van de bassins gerealiseerd is zal Bartels de resterende ruimte rondom de put in gereedheid brengen voor de definitieve verhardingslaag van asfalt die langs de bassins en in de centrale put gaan worden aangebracht.        

Bekijk alle projecten